ads

بلاگ آخرین مطالب

Latest Posts Blog
ads
ads

در اتاق خبر دنبال کنید...

Latest News Room
در مخاطبان علاقه ایجاد کنید.
۲۱ خرداد

در مخاطبان علاقه ایجاد کنید.

 تنها علاقه خود مدرس به موضوع درسی، کافی نیست، مدرس باید بتواند این علاقه را در مخاطبان خود نیز ایجاد کند. تدریس خوب و مؤثر نیاز به مهارت دارد و این هنگامی حاصل می‌شود که مدرس نشان دهد، هم به...

141

یاد بدهیم

roshdeman_admin

تعاملی تدریس کنید.
۲۱ خرداد

تعاملی تدریس کنید.

تدریس تعاملی دربردارنده و مشوق مشارکت مخاطبان است. استفاده از تکنیک هایی که همه مخاطبان را به سهیم بودن (در فعالیت های کلاسی) تشویق نماید و در بهبود حفظ و یادگیری مطالب ارائه شده در طول تدریس به دانش پژوهان...

145

یاد بدهیم

roshdeman_admin

مخاطبان خود را از شکست نترسانید.
۲۱ خرداد

مخاطبان خود را از شکست نترسانید.

تنها راه های پیروزی و پیشرفت را متذکر نشوید. به آنها بیاموزید که در برخی از مراحل زندگی شکست پله اول است و برای صعود باید ابتدا از این پله عبور کنید. اگر شکست وجود نداشته باشد پیروزی و طعم...

145

یاد بدهیم

roshdeman_admin

به تغییرات حساس باشیم.
۲۱ خرداد

به تغییرات حساس باشیم.

مدرس نخستین شخصی است كه از تغییرات، چه مثبت و چه منفی مطلع می‌شود. به عقیده روانشناسان به هر میزان مدرس ارتباط صمیمانه‌تری با مخاطبان داشته باشد، به همان میزان شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. تمركز...

129

یاد بدهیم

roshdeman_admin

0