ورود و ثبت نام

ویژگی های مدرس خوب: شروع درس

ویژگی های مدرس خوب شروع درس

شروع درس

مهارت شروع مطلب یا به عبارتی مقدمه چینی جهت ورود به مطلب جدید در حقیقت کلاس را از این واقعیت آگاه می سازد که کار یادگیری، دارد شروع می شود. مهارت شروع را این گونه تعریف می کنند: «هرگونه ابزار یا فرآیندی که فراگیران را بر آن دارد تا متوجه موضوع شوند و به یادگیری بپردازند.» این ابزار، توجه یادگیرندگان را به وظایف خاص خود معطوف می دارد.

انتخاب دقیق نحوه شروع درس به این علت است که به تنهایی برای فراگیران جالب است و در عین حال رابطه آشکاری با آنچه که باید آموخته شود دارد. بنابراین اگر بتوانیم جو کلاس را برای مطلب جدید آماده کنیم و بعد هدف های آموزشی را تبیین و توجیه و یا تدریس نماییم، بدون شک تدریس جذابی خواهیم داشت.

roshdeman_admin

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *