ورود و ثبت نام

ویژگی های مدرس خوب: بیان قابل فهم

بیان قابل فهم

بیان قابل فهم

یکی از مهارت های استمرار ارتباط در کلاس این است که مدرس باید از دامنه لغات و دانش فراگیران آگاهی داشته باشند و متناسب با آن، لغات و کلمات مورد استعمال خویش را به کار گیرند. گاهی مواقع برخی از مدرسان از واژه ها، اصطلاحات و کلماتی خاص بهره می گیرند و درصدد توضیح آنها نیز بر نمی آیند. به لحاظ این که فراگیران با آنها آشنایی ندارند، بعد از مدت کمی از سپری شدن جریان تدریس، عملًا ارتباط یاددهنده و یادگیرنده قطع می گردد. برخی مواقع نوع کلمات و جملات مورد استفاده چنان ساده و پایین تر از سطح کلاس است که فراگیران احساس نمی کنند مطلب تازه ای را آموزش می بینند، در نتیجه باز ارتباط قطع می گردد. هر دو روش عامل قطع ارتباط است. بنابراین باید چنان صحبت کرد و از واژه ها و کلمات بهره گرفت که ضمن آن که پدیده قطع ارتباط به وجود نیاید، احساس مفید بودن در فراگیران به وجود آید.

roshdeman_admin

نظراتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *